Support us by voting for alohaeosprod!

bigmikeeosio

Account:
bigmikeeosio
Account EOS: 45
Proxied EOS: 0
Total EOS: 45
Total EOS Decay: 17
Total EOS Decay Percent: 38.66%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
50 Aloha EOS US  
45 CryptoLions UA  
37 Cypherglass US  
30 EOS Argentina AR  
17 EOS Asia HK  
25 EOS Authority GB  
58 EOS BlockSmith US  
38 EOS Cafe Block CA  
34 EOS Canada CA  
105 EOS Costa Rica CR  
27 EOS Nation CA  
23 EOS New York CK  
32 EOS Rio 💙 BR  
131 EOS/Telos Sweden... SE  
24 EOS42 GB  
113 eosBarcelona ES  
81 EOSDetroit US  
70 eosDublin IE  
80 EOSFlare US  
78 EOSMetal IS  
65 EOSNairobi KE  
86 EOSphere AU  
53 EOSTribe US  
122 eosvancouver
67 GenerEOS AU  
40 Greymass CA  
66 hkeos HK  
44 LibertyBlock CA  
226 marketstackd
33 Sw/eden🌿 SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay