Support us by voting for alohaeosprod!

ottomagiceos

Account:
ottomagiceos
Account EOS: 7
Proxied EOS: 12,345
Total EOS: 12,352
Total EOS Decay: 735
Total EOS Decay Percent: 5.95%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 9

Candidate Votes

Rank Name Country
49 Aloha EOS US  
98 Aurora EOS US  
85 Block Matrix GB  
37 CryptoLions UA  
26 Cypherglass US  
35 EOS Asia HK  
21 EOS Authority GB  
72 EOS BlockSmith US  
30 EOS Cafe Block CA  
25 EOS Canada CA  
99 EOS Costa Rica CR  
23 EOS Nation CA  
11 EOS New York CK  
19 EOS Rio 💙 BR  
32 EOS Titan BG  
15 EOS42 GB  
10 EOSCannon CN  
31 eosDAC GB  
71 EOSDetroit US  
61 eosDublin IE  
63 EOSNairobi KE  
70 EOSphere AU  
47 EOSYS KR  
67 GenerEOS AU  
33 Greymass CA  
56 hkeos HK  
38 MEET.ONE SG  
62 shEOS ES  
16 Sw/eden🌿 SE  
54 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
hitthebuzzer 10,000 132 1.32%
gyzdonrwg4ge 699 192 27.38%
gy4tmobugige 611 201 32.96%
gm4dsmzrhege 382 97 25.42%
wrcexftspclk 227 44 19.21%
gyzdonrygmge 213 66 31.15%
baspokes1111 207 3 1.32%
unexpectedly 5 0 1.32%
memtripooooo 1 0 21.33%