Support us by voting for alohaeosprod!

ottomagiceos

Account:
ottomagiceos
Account EOS: 3
Proxied EOS: 17,294
Total EOS: 17,297
Total EOS Decay: 654
Total EOS Decay Percent: 3.78%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 10

Candidate Votes

Rank Name Country
48 Aloha EOS US  
105 Aurora EOS US  
90 Block Matrix GB  
43 CryptoLions UA  
31 Cypherglass US  
15 EOS Asia HK  
22 EOS Authority GB  
56 EOS BlockSmith US  
39 EOS Cafe Block CA  
30 EOS Canada CA  
103 EOS Costa Rica CR  
33 EOS Nation CA  
16 EOS New York CK  
26 EOS Rio 💙 BR  
40 EOS Titan BG  
21 EOS42 GB  
11 EOSCannon CN  
35 eosDAC GB  
76 EOSDetroit US  
66 EOSNairobi KE  
71 EOSphere AU  
57 EOSYS KR  
62 GenerEOS AU  
36 Greymass CA  
65 hkeos HK  
23 LiquidEOS IL  
12 MEET.ONE SG  
70 shEOS ES  
27 Sw/eden🌿 SE  
60 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
hitthebuzzer 14,105 371 2.63%
baspokes1111 1,044 41 3.92%
gyzdonrwg4ge 699 79 11.31%
gy4tmobugige 611 69 11.31%
gm4dsmzrhege 382 43 11.31%
wrcexftspclk 227 26 11.31%
gyzdonrygmge 213 24 11.31%
4f5d5bw325z2 7 0 2.63%
unexpectedly 5 1 12.48%
memtripooooo 1 0 30.23%