Support us by voting for alohaeosprod!

atokenpocket

Network:
EOS Mainnet
Account:
atokenpocket
Account EOS: 22
Proxied EOS: 0
Total EOS: 22
Total EOS Decay: 12
Total EOS Decay Percent: 55.65%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
41 Aloha EOS US  
608 blockmatrix1 GB  
191 chainclubeos
37 EOS Authority GB  
85 EOS BlockSmith PA  
65 EOS Canada CA  
2 EOS Nation CA  
46 EOS Rio 💙 BR  
29 EOS Silicon Valley KY  
40 EOS42 KY  
126 eosadddddddd
69 EOSAmsterdam NL  
80 eosbixinboot
45 eosDAC GB  
64 eosDublin IE  
3 EOSeoul KR  
215 eoshcchealth
156 eosholdings1
127 eosjapanclub JP  
604 eosmedinodes ES  
63 EOSNairobi KE  
50 EOSphere AU  
77 EOSTribe DE  
74 eosyskoreabp KR  
32 GenerEOS AU  
82 JEDA JP  
78 jrrcryptoeos
68 shEOS ES  
33 Sw/eden🌿 SE  
96 TokenPocket SG  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay