Support us by voting for alohaeosprod!

atokenpocket

Network:
EOS Mainnet
Account:
atokenpocket
Account EOS: 22
Proxied EOS: 0
Total EOS: 22
Total EOS Decay: 9
Total EOS Decay Percent: 42.10%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
47 Aloha EOS US  
83 Block Matrix GB  
195 chainclubeos
71 EOS BlockSmith PA  
35 EOS Canada CA  
24 EOS Nation CA  
53 EOS Rio 💙 BR  
29 EOS Silicon Valley KY  
40 EOS42 KY  
133 eosadddddddd
76 EOSAmsterdam NL  
38 eosauthority GB  
89 eosbixinboot
52 eosDAC GB  
70 eosDublin IE  
4 EOSeoul KR  
215 eoshcchealth
153 eosholdings1
136 eosjapanclub JP  
595 eosmedinodes ES  
64 EOSNairobi KE  
67 EOSphere AU  
84 eostribeprod US  
78 EOSYS KR  
54 GenerEOS AU  
88 itokenpocket
86 JEDA JP  
50 jrrcryptoeos
73 shEOS ES  
33 Sw/eden🌿 SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay