Support us by voting for alohaeosprod!

atokenpocket

Network:
EOS Mainnet
Account:
atokenpocket
Account EOS: 22
Proxied EOS: 0
Total EOS: 22
Total EOS Decay: 14
Total EOS Decay Percent: 63.20%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
42 Aloha EOS US  
608 blockmatrix1 GB  
181 chainclubeos
37 EOS Authority GB  
86 EOS BlockSmith PA  
1 EOS Nation CA  
45 EOS Rio 💙 BR  
29 EOS Silicon Valley KY  
47 EOS42 KY  
122 eosadddddddd
69 EOSAmsterdam NL  
64 EOSBIXIN TH  
613 eoscanadacom
50 eosDAC GB  
71 eosDublin IE  
2 EOSeoul KR  
216 eoshcchealth
152 eosholdings1
126 eosjapanclub JP  
604 eosmedinodes ES  
66 EOSNairobi KE  
43 EOSphere AU  
73 EOSTribe DE  
76 eosyskoreabp KR  
32 GenerEOS AU  
81 jedaaaaaaaaa JP  
77 jrrcryptoeos
72 sheos21sheos ES  
34 Sw/eden🌿 SE  
92 TokenPocket SG  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay