Support us by voting for alohaeosprod!

Ben Franklin

In pursuit of virtuous life!

Network:
EOS Mainnet
Account:
benzfranklin
Account EOS: 0
Proxied EOS: 3
Total EOS: 3
Total EOS Decay: 2
Total EOS Decay Percent: 78.15%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 2

Voting Philosophy

We vote for block producers who dedicate themselves to the service of EOS community.

Candidate Votes

Rank Name Country
30 Aloha EOS US  
627 blockmatrix1 GB  
55 Cypherglass US  
46 EOS Authority GB  
85 EOS BlockSmith PA  
65 EOS Cafe Block CA  
33 EOS Detroit US  
34 EOS Titan BG  
93 EOS UK GB  
29 EOS42 KY  
127 eosadddddddd
622 eosbarcelona
69 eosDAC GB  
40 eosflare.io US  
625 eosmetaliobp
205 eosmiamidade
75 EOSNairobi KE  
635 eosnewyorkio CK  
52 EOSpace VG  
31 EOSphere AU  
633 eostribeprod US  
83 eosyskoreabp KR  
41 GenerEOS AU  
51 Greymass CA  
38 hkeos HK  
44 MEET.ONE SG  
54 nodeONE☝️ KR  
87 oraclegogogo CN  
50 Sw/eden🌿 SE  
630 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
tokenelf1234 2.0475 2 78.41%
chochopeludo 1.0713 1 80.07%