Support us by voting for alohaeosprod!

Ben Franklin

In pursuit of virtuous life!

Network:
EOS Mainnet
Account:
benzfranklin
Account EOS: 0
Proxied EOS: 3
Total EOS: 3
Total EOS Decay: 2
Total EOS Decay Percent: 73.66%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 2

Voting Philosophy

We vote for block producers who dedicate themselves to the service of EOS community.

Candidate Votes

Rank Name Country
41 Aloha EOS US  
618 blockmatrix1 GB  
53 Cypherglass US  
32 EOS Authority GB  
91 EOS BlockSmith PA  
42 EOS Cafe Block CA  
50 EOS Detroit US  
49 EOS Titan BG  
98 EOS UK GB  
34 EOS42 KY  
119 eosadddddddd
617 eosbarcelona
48 eosDAC GB  
30 eosflare.io US  
620 eosmetaliobp
193 eosmiamidade
54 EOSNairobi KE  
625 eosnewyorkio CK  
61 EOSpace VG  
47 EOSphere AU  
622 eostribeprod US  
89 eosyskoreabp KR  
28 GenerEOS AU  
39 Greymass CA  
59 hkeos HK  
10 MEET.ONE SG  
40 nodeONE☝️ KR  
80 oraclegogogo CN  
38 Sw/eden🌿 SE  
621 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
tokenelf1234 2.0475 2 73.98%
chochopeludo 1.0713 1 75.98%