Support us by voting for alohaeosprod!

Ben Franklin

In pursuit of virtuous life!

Network:
EOS Mainnet
Account:
benzfranklin
Account EOS: 0
Proxied EOS: 3
Total EOS: 3
Total EOS Decay: 2
Total EOS Decay Percent: 58.56%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 2

Voting Philosophy

We vote for block producers who dedicate themselves to the service of EOS community.

Candidate Votes

Rank Name Country
37 Aloha EOS US  
607 blockmatrix1 GB  
50 Cypherglass US  
45 EOS Authority GB  
80 EOS BlockSmith PA  
33 EOS Cafe Block CA  
609 EOS New York CK  
44 EOS NodeONE☝️ KR  
38 EOS Titan BG  
98 EOS UK GB  
39 EOS42 KY  
125 eosadddddddd
100 eosBarcelona ES  
41 eosDAC GB  
36 EOSFlare US  
606 eosmetaliobp
202 eosmiamidade
60 EOSNairobi KE  
96 EOSpace VG  
47 EOSphere AU  
76 EOSTribe DE  
74 eosyskoreabp KR  
31 GenerEOS AU  
64 Greymass CA  
43 hkeos HK  
14 MEET.ONE SG  
75 oraclegogogo CN  
32 Sw/eden🌿 SE  
68 TOKENIKA PL  
67 💿🌚 EOS Detroit 🌝📀 US  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
tokenelf1234 2.0475 1 59.06%
chochopeludo 1.0713 1 62.21%