Support us by voting for alohaeosprod!

Ben Franklin

In pursuit of virtuous life!

Network:
EOS Mainnet
Account:
benzfranklin
Account EOS: 0
Proxied EOS: 3
Total EOS: 3
Total EOS Decay: 2
Total EOS Decay Percent: 66.07%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 2

Voting Philosophy

We vote for block producers who dedicate themselves to the service of EOS community.

Candidate Votes

Rank Name Country
39 Aloha EOS US  
608 blockmatrix1 GB  
48 Cypherglass US  
36 EOS Authority GB  
87 EOS BlockSmith PA  
35 EOS Cafe Block CA  
51 EOS Detroit US  
42 EOS NodeONE☝️ KR  
44 EOS Titan BG  
96 EOS UK GB  
47 EOS42 KY  
121 eosadddddddd
104 eosBarcelona ES  
49 eosDAC GB  
34 eosflare.io US  
609 eosmetaliobp
167 eosmiamidade
68 EOSNairobi KE  
614 eosnewyorkio CK  
61 EOSpace VG  
46 EOSphere AU  
73 EOSTribe DE  
78 eosyskoreabp KR  
31 GenerEOS AU  
37 Greymass CA  
43 hkeos HK  
10 MEET.ONE SG  
80 oraclegogogo CN  
33 Sw/eden🌿 SE  
611 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
tokenelf1234 2.0475 1 66.48%
chochopeludo 1.0713 1 69.06%