Support us by voting for alohaeosprod!

Citizen Proxy

Make EOS more powerful

Account:
citizenproxy
Account EOS: 0
Proxied EOS: 1
Total EOS: 1
Total EOS Decay: 0
Total EOS Decay Percent: 8.08%
Candidate Votes: 20
Proxied Accounts: 1
Website:

Voting Philosophy

Make EOS more powerful

Background

Make EOS more powerful

Candidate Votes

Rank Name Country
12 Bitfinex VG  
45 CryptoLions UA  
17 EOS Asia HK  
22 EOS Authority GB  
16 EOS Beijing JP  
19 EOS Cochain CN  
27 EOS Nation CA  
69 EOS Store CN  
41 EOSBIXIN TH  
36 eosDAC GB  
8 EOSflytoMARS CN  
81 eoshenzhenio CN  
1 EOSHuobiPool CN  
15 EOSIO.SG SG  
89 EOSpace CN  
44 games.eos
14 HelloEOS CN  
6 MEET.ONE SG  
2 Starteos CN  
4 zb eos CN  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
wchqwchqwchq 1 0 23.40%