Support us by voting for alohaeosprod!

Citizen Proxy

Make EOS more powerful

Account:
citizenproxy
Account EOS: 0
Proxied EOS: 1
Total EOS: 1
Total EOS Decay: 0
Total EOS Decay Percent: 0.00%
Candidate Votes: 20
Proxied Accounts: 1
Website:

Voting Philosophy

Make EOS more powerful

Background

Make EOS more powerful

Candidate Votes

Rank Name Country
9 Bitfinex VG  
40 CryptoLions UA  
29 EOS Asia HK  
16 EOS Authority GB  
22 EOS Beijing JP  
21 EOS Cochain CN  
26 EOS Nation CA  
52 EOS Store CN  
20 EOSBIXIN TH  
32 eosDAC GB  
5 EOSflytoMARS CN  
60 eoshenzhenio CN  
2 EOSHuobiPool CN  
11 EOSIO.SG SG  
39 EOSpace CN  
27 games.eos
7 HelloEOS CN  
47 MEET.ONE SG  
1 Starteos CN  
4 zb eos CN  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
wchqwchqwchq 1 0 14.78%