Support us by voting for alohaeosprod!

Citizen Proxy

Make EOS more powerful

Account:
citizenproxy
Account EOS: 0
Proxied EOS: 1
Total EOS: 1
Total EOS Decay: 0
Total EOS Decay Percent: 0.00%
Candidate Votes: 20
Proxied Accounts: 1
Website:

Voting Philosophy

Make EOS more powerful

Background

Make EOS more powerful

Candidate Votes

Rank Name Country
10 Bitfinex VG  
35 CryptoLions UA  
34 EOS Asia HK  
17 EOS Authority GB  
19 EOS Beijing JP  
12 EOS Cochain CN  
24 EOS Nation CA  
49 EOS Store CN  
16 EOSBIXIN TH  
25 eosDAC GB  
4 EOSflytoMARS CN  
18 EOShenzhen CN  
1 EOSHuobiPool CN  
6 EOSIO.SG SG  
27 EOSpace CN  
22 games.eos
23 HelloEOS CN  
38 MEET.ONE SG  
3 Starteos CN  
5 zb eos CN  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
wchqwchqwchq 1 0 5.19%