Support us by voting for alohaeosprod!

EOS Core Proxy

Network:
EOS Mainnet
Account:
eoscoreproxy
Account EOS: 1
Proxied EOS: 8
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 6.87%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
47 Aloha EOS US  
80 ChainRift EOS SI  
60 CryptoLions UA  
41 Cypherglass US  
37 EOS Argentina AR  
22 EOS Asia KY  
73 EOS BlockSmith PA  
32 EOS Cafe Block CA  
35 EOS Canada CA  
24 EOS Nation CA  
34 EOS New York CK  
68 EOS NodeONE☝️ KR  
53 EOS Rio 💙 BR  
29 EOS Silicon Valley KY  
49 EOS Titan BG  
40 EOS42 KY  
76 EOSAmsterdam NL  
39 eosauthority GB  
51 eosDAC GB  
70 eosDublin IE  
81 eosiodetroit US  
599 eosliquideos IL  
67 EOSphere AU  
54 GenerEOS AU  
71 LibertyBlock CA  
72 shEOS ES  
33 Sw/eden🌿 SE  
57 teamgreymass CA  
74 TOKENIKA PL  
77 vote4scatter

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
igorlseosrio 7 1 7.69%
lotustrader1 1 1 61.19%