Support us by voting for alohaeosprod!

EOS Core Proxy

Network:
EOS Mainnet
Account:
eoscoreproxy
Account EOS: 1
Proxied EOS: 1
Total EOS: 2
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 26.46%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 1

Candidate Votes

Rank Name Country
39 Aloha EOS US  
606 chainriftxxx SI  
48 CryptoLions🦁 UA  
43 Cypherglass US  
23 EOS Asia KY  
37 EOS Authority GB  
85 EOS BlockSmith PA  
33 EOS Cafe Block CA  
66 EOS Canada CA  
53 EOS Detroit US  
2 EOS Nation CA  
41 EOS NodeONE☝️ KR  
45 EOS Rio 💙 BR  
29 EOS Silicon Valley KY  
38 EOS Titan BG  
44 EOS42 KY  
69 EOSAmsterdam NL  
40 EOSArgentina AR  
49 eosDAC GB  
63 eosDublin IE  
609 eosliquideos IL  
610 eosnewyorkio CK  
50 EOSphere AU  
32 GenerEOS AU  
42 Greymass CA  
73 LibertyBlock CA  
81 Scatter MT  
68 shEOS ES  
34 Sw/eden🌿 SE  
70 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
lotustrader1 1.0000 1 70.66%