Support us by voting for alohaeosprod!

Proxy Eos Romania

Network:
EOS Mainnet
Account:
eosinromania
Account EOS: 6
Proxied EOS: 25
Total EOS: 31
Total EOS Decay: 25
Total EOS Decay Percent: 80.90%
Candidate Votes: 25
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
11 AtticLab UA  
50 CryptoLions UA  
122 DutchEOS NL  
34 EOS Canada CA  
24 EOS Nation CA  
16 EOS Rapid US  
51 EOS Rio 💙 BR  
49 EOS Titan BG  
134 EOS Volga RU  
40 EOS42 KY  
72 EOSAmsterdam NL  
38 eosauthority GB  
70 eosDublin IE  
36 eosnewyorkio CK  
106 EOSpace VG  
64 EOSphere AU  
84 eostribeprod US  
112 eoszhizhutop
62 GenerEOS AU  
3 Infinity Stones US  
71 LibertyBlock CA  
10 MEET.ONE SG  
73 shEOS ES  
32 Sw/eden🌿 SE  
75 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay