Support us by voting for alohaeosprod!

Proxy Eos Romania

Network:
EOS Mainnet
Account:
eosinromania
Account EOS: 12
Proxied EOS: 152
Total EOS: 164
Total EOS Decay: 22
Total EOS Decay Percent: 13.45%
Candidate Votes: 25
Proxied Accounts: 4

Candidate Votes

Rank Name Country
21 AtticLab UA  
69 CryptoLions UA  
130 DutchEOS NL  
34 EOS Authority GB  
35 EOS Canada CA  
36 EOS Nation CA  
33 EOS New York CK  
16 EOS Rapid US  
64 EOS Rio 💙 BR  
71 EOS Titan BG  
115 EOS Volga RU  
50 EOS ZhizhuTop CN  
38 EOS42 KY  
88 EOSAmsterdam NL  
84 eosDublin IE  
112 EOSpace VG  
76 EOSphere AU  
91 EOSTribe US  
75 GenerEOS AU  
7 Infinity Stones US  
56 LibertyBlock CA  
3 MEET.ONE SG  
83 shEOS ES  
37 Sw/eden🌿 SE  
87 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
fackhackeeos 111 15 13.64%
haytqobwgege 25 3 11.31%
cobraneroeus 12 3 22.37%
eosfackerboy 4 0 10.11%