Support us by voting for alohaeosprod!

eossolutions

Account:
eossolutions
Account EOS: 10
Proxied EOS: 178,959
Total EOS: 178,969
Total EOS Decay: 79
Total EOS Decay Percent: 0.04%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 22

Candidate Votes

Rank Name Country
10 AtticLab UA  
20 Bitfinex VG  
142 BlockchainLab EOS UA  
47 CryptoLions UA  
34 Cypherglass US  
36 EOS Argentina AR  
19 EOS Asia HK  
25 EOS Authority GB  
56 EOS BlockSmith US  
35 EOS Cafe Block CA  
32 EOS Canada CA  
67 EOS Gravity SG  
29 EOS Nation CA  
24 EOS New York CK  
33 EOS Rio 💙 BR  
39 EOS Titan BG  
23 EOS42 GB  
16 EOSCannon CN  
38 eosDAC GB  
98 EOSFlare US  
77 EOSphere AU  
58 EOSTribe US  
65 EOSYS KR  
69 GenerEOS AU  
41 Greymass CA  
64 hkeos HK  
22 LiquidEOS IL  
12 MEET.ONE SG  
31 Sw/eden🌿 SE  
62 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
geydsnzzgene 142,309 0 0.00%
gi2doobwgmge 35,717 0 0.00%
xxxxyyyyxxxx 401 31 7.69%
vviikkttoorr 227 0 0.00%
kkkkuuuuzzzz 189 38 20.28%
fornotariusa 110 10 8.91%
fastexchange 1 0 1.32%
fastexfastex 1 0 1.32%
fstxfstxfstx 1 0 1.32%
liberalibera 1 0 1.32%
1eosexchange 0 0 23.40%
arbitragedex 0 0 23.40%
blckchainlab 0 0 23.40%
blockchainme 0 0 23.40%
blockchainua 0 0 23.40%
consensuslab 0 0 23.40%
depexchange1 0 0 23.40%
dexarbitrage 0 0 23.40%
litegolitego 0 0 23.40%
onesecondeos 0 0 23.40%
skilledineos 0 0 23.40%
cryptonyasha 0 0 21.33%