Support us by voting for alohaeosprod!

eossolutions

Network:
EOS Mainnet
Account:
eossolutions
Account EOS: 10
Proxied EOS: 213,435
Total EOS: 213,445
Total EOS Decay: 3,768
Total EOS Decay Percent: 1.77%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 23

Candidate Votes

Rank Name Country
21 AtticLab UA  
13 Bitfinex VG  
146 BlockchainLab EOS UA  
81 blocksmithio US  
69 CryptoLions UA  
43 Cypherglass US  
41 EOS Argentina AR  
11 EOS Asia KY  
34 EOS Authority GB  
32 EOS Cafe Block CA  
35 EOS Canada CA  
86 EOS Gravity CN  
36 EOS Nation CA  
33 EOS New York CK  
64 EOS Rio 💙 BR  
71 EOS Titan BG  
38 EOS42 KY  
24 EOSCannon CN  
59 eosDAC GB  
98 EOSFlare US  
76 EOSphere AU  
92 EOSTribe US  
93 EOSYS KR  
75 GenerEOS AU  
62 Greymass CA  
82 hkeos HK  
72 LiquidEOS IL  
3 MEET.ONE SG  
37 Sw/eden🌿 SE  
87 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
geydsnzzgene 142,334 1,885 1.32%
gi2doobwgmge 70,167 1,846 2.63%
xxxxyyyyxxxx 401 16 3.92%
vviikkttoorr 227 9 3.92%
kkkkuuuuzzzz 189 7 3.92%
fornotariusa 110 4 3.92%
fastexchange 1 0 11.31%
fastexfastex 1 0 11.31%
fstxfstxfstx 1 0 11.31%
liberalibera 1 0 11.31%
1eosexchange 0 0 31.15%
arbitragedex 0 0 31.15%
blckchainlab 0 0 31.15%
blockchainme 0 0 31.15%
blockchainua 0 0 31.15%
consensuslab 0 0 31.15%
depexchange1 0 0 31.15%
dexarbitrage 0 0 31.15%
litegolitego 0 0 31.15%
onesecondeos 0 0 31.15%
skilledineos 0 0 31.15%
cryptonyasha 0 0 29.29%
ebanatebanat 0 0 5.19%