Support us by voting for alohaeosprod!

eossolutions

Account:
eossolutions
Account EOS: 10
Proxied EOS: 141,588
Total EOS: 141,598
Total EOS Decay: 1,875
Total EOS Decay Percent: 1.32%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 17

Candidate Votes

Rank Name Country
7 AtticLab UA  
14 Bitfinex VG  
155 BlockchainLab EOS UA  
37 CryptoLions UA  
26 Cypherglass US  
22 EOS Argentina AR  
35 EOS Asia HK  
21 EOS Authority GB  
69 EOS BlockSmith US  
30 EOS Cafe Block CA  
25 EOS Canada CA  
61 EOS Gravity SG  
23 EOS Nation CA  
11 EOS New York CK  
18 EOS Rio 💙 BR  
31 EOS Titan BG  
15 EOS42 GB  
10 EOSCannon CN  
29 eosDAC GB  
77 EOSFlare US  
67 EOSphere AU  
43 EOSTribe US  
46 EOSYS KR  
65 GenerEOS AU  
33 Greymass CA  
54 hkeos HK  
2 LiquidEOS IL  
38 MEET.ONE SG  
16 Sw/eden🌿 SE  
53 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
geydsnzzgene 141,263 1,871 1.32%
kkkkuuuuzzzz 189 5 2.63%
vviikkttoorr 131 0 0.00%
xxxxyyyyxxxx 1 0 2.63%
fastexfastex 1 0 2.63%
fstxfstxfstx 1 0 2.63%
1eosexchange 0 0 2.63%
arbitragedex 0 0 2.63%
blckchainlab 0 0 2.63%
blockchainme 0 0 2.63%
blockchainua 0 0 2.63%
consensuslab 0 0 2.63%
depexchange1 0 0 2.63%
dexarbitrage 0 0 2.63%
litegolitego 0 0 2.63%
onesecondeos 0 0 2.63%
skilledineos 0 0 2.63%