Support us by voting for alohaeosprod!

gi2tanjwg4ge

Account:
gi2tanjwg4ge
Account EOS: 729
Proxied EOS: 0
Total EOS: 729
Total EOS Decay: 38
Total EOS Decay Percent: 5.21%
Candidate Votes: 25
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
9 Bitfinex VG  
43 CryptoLions UA  
31 Cypherglass US  
28 EOS Argentina AR  
15 EOS Asia HK  
22 EOS Authority GB  
56 EOS BlockSmith US  
30 EOS Canada CA  
61 EOS Gravity SG  
16 EOS New York CK  
26 EOS Rio 💙 BR  
40 EOS Titan BG  
21 EOS42 GB  
59 EOSAmsterdam NL  
11 EOSCannon CN  
35 eosDAC GB  
67 eosDublin IE  
8 EOSflytoMARS CN  
2 EOSLaoMao JP  
71 EOSphere AU  
62 GenerEOS AU  
36 Greymass CA  
23 LiquidEOS IL  
70 shEOS ES  
27 Sw/eden🌿 SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay