Support us by voting for alohaeosprod!

gi2tanjwg4ge

Account:
gi2tanjwg4ge
Account EOS: 729
Proxied EOS: 0
Total EOS: 729
Total EOS Decay: 108
Total EOS Decay Percent: 14.79%
Candidate Votes: 25
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
20 Bitfinex VG  
47 CryptoLions UA  
34 Cypherglass US  
36 EOS Argentina AR  
19 EOS Asia HK  
25 EOS Authority GB  
56 EOS BlockSmith US  
32 EOS Canada CA  
67 EOS Gravity SG  
24 EOS New York CK  
33 EOS Rio 💙 BR  
39 EOS Titan BG  
23 EOS42 GB  
55 EOSAmsterdam NL  
16 EOSCannon CN  
38 eosDAC GB  
66 eosDublin IE  
6 EOSflytoMARS CN  
4 EOSLaoMao JP  
77 EOSphere AU  
69 GenerEOS AU  
41 Greymass CA  
22 LiquidEOS IL  
81 shEOS ES  
31 Sw/eden🌿 SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay