Support us by voting for alohaeosprod!

gi4tanbrgige

Account:
gi4tanbrgige
Account EOS: 11,262
Proxied EOS: 875
Total EOS: 12,137
Total EOS Decay: 177
Total EOS Decay Percent: 1.46%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 4

Candidate Votes

Rank Name Country
48 Aloha EOS US  
7 AtticLab UA  
105 Aurora EOS US  
43 CryptoLions UA  
31 Cypherglass US  
15 EOS Asia HK  
22 EOS Authority GB  
56 EOS BlockSmith US  
39 EOS Cafe Block CA  
30 EOS Canada CA  
103 EOS Costa Rica CR  
33 EOS Nation CA  
16 EOS New York CK  
26 EOS Rio 💙 BR  
123 EOS Sandiego
10 EOS Silicon Valley US  
40 EOS Titan BG  
21 EOS42 GB  
35 eosDAC GB  
76 EOSDetroit US  
71 EOSphere AU  
44 EOSTribe US  
98 EOSVibes FR  
57 EOSYS KR  
62 GenerEOS AU  
36 Greymass CA  
65 hkeos HK  
41 LibertyBlock CA  
70 shEOS ES  
27 Sw/eden🌿 SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
akpham1xkn5v 539 14 2.63%
gyytmmrwgage 204 8 3.92%
gyytmmbygmge 118 5 3.92%
mkchanbaby11 15 1 5.19%