Support us by voting for alohaeosprod!

gi4tanbrgige

Account:
gi4tanbrgige
Account EOS: 11,256
Proxied EOS: 875
Total EOS: 12,131
Total EOS Decay: 256
Total EOS Decay Percent: 2.11%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 4

Candidate Votes

Rank Name Country
49 Aloha EOS US  
6 AtticLab UA  
98 Aurora EOS US  
37 CryptoLions UA  
26 Cypherglass US  
35 EOS Asia HK  
21 EOS Authority GB  
72 EOS BlockSmith US  
30 EOS Cafe Block CA  
25 EOS Canada CA  
99 EOS Costa Rica CR  
23 EOS Nation CA  
11 EOS New York CK  
19 EOS Rio 💙 BR  
116 EOS Sandiego
52 EOS Silicon Valley US  
32 EOS Titan BG  
15 EOS42 GB  
31 eosDAC GB  
71 EOSDetroit US  
70 EOSphere AU  
42 EOSTribe US  
94 EOSVibes FR  
47 EOSYS KR  
67 GenerEOS AU  
33 Greymass CA  
56 hkeos HK  
39 LibertyBlock CA  
62 shEOS ES  
16 Sw/eden🌿 SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
akpham1xkn5v 539 98 18.12%
gyytmmrwgage 204 5 2.63%
gyytmmbygmge 118 3 2.63%
mkchanbaby11 15 1 7.69%