Support us by voting for alohaeosprod!

gi4tanbrgige

Account:
gi4tanbrgige
Account EOS: 11,297
Proxied EOS: 539
Total EOS: 11,836
Total EOS Decay: 936
Total EOS Decay Percent: 7.91%
Candidate Votes: 29
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
48 Aloha EOS US  
10 AtticLab UA  
47 CryptoLions UA  
34 Cypherglass US  
18 EOS Asia HK  
25 EOS Authority GB  
57 EOS BlockSmith US  
35 EOS Cafe Block CA  
31 EOS Canada CA  
107 EOS Costa Rica CR  
26 EOS Nation CA  
24 EOS New York CK  
33 EOS Rio 💙 BR  
119 EOS Sandiego
16 EOS Silicon Valley US  
40 EOS Titan BG  
23 EOS42 GB  
38 eosDAC GB  
75 EOSDetroit US  
76 EOSphere AU  
61 EOSTribe US  
97 EOSVibes FR  
69 EOSYS KR  
72 GenerEOS AU  
41 Greymass CA  
64 hkeos HK  
42 LibertyBlock CA  
80 shEOS ES  
30 Sw/eden🌿 SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay