Support us by voting for alohaeosprod!

gi4tanbrgige

Account:
gi4tanbrgige
Account EOS: 13,534
Proxied EOS: 875
Total EOS: 14,409
Total EOS Decay: 46
Total EOS Decay Percent: 0.32%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 4

Candidate Votes

Rank Name Country
95 Aurora EOS US  
78 Block Matrix GB  
37 CryptoLions UA  
26 Cypherglass US  
40 EOS Argentina AR  
32 EOS Asia HK  
21 EOS Authority GB  
72 EOS BlockSmith US  
34 EOS Cafe Block CA  
19 EOS Canada CA  
93 EOS Costa Rica CR  
58 EOS Gravity SG  
20 EOS Nation CA  
12 EOS New York CK  
22 EOS Rio BR  
116 EOS Sandiego
54 EOS Silicon Valley US  
33 EOS Titan BG  
15 EOS42 GB  
24 eosDAC GB  
65 eosDublin IE  
64 EOSphere AU  
49 EOSTribe US  
44 EOSYS KR  
62 GenerEOS AU  
27 Greymass CA  
51 hkeos HK  
38 LibertyBlock CA  
60 shEOS ES  
23 Sw/eden SE  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
akpham1xkn5v 539 41 7.69%
gyytmmrwgage 204 3 1.32%
gyytmmbygmge 118 2 1.32%
mkchanbaby11 15 0 1.32%