Support us by voting for alohaeosprod!

gu4tcobsg4ge

Network:
EOS Mainnet
Account:
gu4tcobsg4ge
Account EOS: 1
Proxied EOS: 0
Total EOS: 1
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 98.07%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
665 acroeos12345 KR  
41 Aloha EOS US  
21 bitfinexeos1
32 CryptoLions🦁 UA  
17 EOS Asia KY  
30 EOS Authority GB  
92 EOS BlockSmith PA  
66 EOS Cafe Block CA  
7 EOS Nation CA  
24 EOS Titan BG  
31 EOS42 DE  
100 eosantpoolbp SG  
670 eoscanadacom
3 EOSeoul KR  
93 eosfishrocks BZ  
38 eosflareiobp US  
91 eosisgravity SG  
668 eosliquideos IL  
652 eosmesodotio GT  
669 eosnewyorkio CK  
673 eosnodeonebp KR  
16 EOSphere AU  
667 eostribeprod US  
89 eosyskoreabp KR  
1 GenerEOS AU  
76 hkeoshkeosbp HK  
78 libertyblock CA  
96 oraclegogogo CN  
73 sheos21sheos ES  
666 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay