Support us by voting for alohaeosprod!

gu4tcobsg4ge

Network:
EOS Mainnet
Account:
gu4tcobsg4ge
Account EOS: 1
Proxied EOS: 0
Total EOS: 1
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 98.75%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
667 acroeos12345 KR  
31 Aloha EOS US  
33 bitfinexeos1
28 CryptoLions🦁 UA  
21 EOS Asia KY  
35 EOS Authority GB  
92 EOS BlockSmith PA  
62 EOS Cafe Block CA  
16 EOS Nation CA  
4 EOS Titan BG  
29 EOS42 DE  
103 eosantpoolbp SG  
673 eoscanadacom
2 EOSeoul KR  
95 eosfishrocks BZ  
41 eosflareiobp US  
91 eosisgravity SG  
671 eosliquideos IL  
656 eosmesodotio GT  
672 eosnewyorkio CK  
677 eosnodeonebp KR  
13 EOSphere AU  
668 eostribeprod US  
89 eosyskoreabp KR  
1 GenerEOS AU  
79 hkeoshkeosbp HK  
87 libertyblock CA  
98 oraclegogogo CN  
72 sheos21sheos ES  
669 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay