Support us by voting for alohaeosprod!

gu4tcobsg4ge

Network:
EOS Mainnet
Account:
gu4tcobsg4ge
Account EOS: 1
Proxied EOS: 0
Total EOS: 1
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 82.32%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
53 AcroEOS KR  
40 Aloha EOS US  
16 Bitfinex VG  
42 CryptoLions🦁 UA  
19 EOS Asia KY  
38 EOS Authority GB  
87 EOS BlockSmith PA  
36 EOS Cafe Block CA  
1 EOS Nation CA  
47 EOS NodeONE☝️ KR  
43 EOS Titan BG  
46 EOS42 KY  
80 eosantpoolbp SG  
616 eoscanadacom
3 EOSeoul KR  
90 eosfishrocks BZ  
32 eosflare.io US  
73 eosisgravity SG  
615 eosliquideos IL  
604 eosmesodotio GT  
617 eosnewyorkio CK  
49 EOSphere AU  
613 eostribeprod US  
75 eosyskoreabp KR  
33 GenerEOS AU  
41 hkeos HK  
74 libertyblock CA  
78 oraclegogogo CN  
72 sheos21sheos ES  
614 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay