Support us by voting for alohaeosprod!

guzdanbyhage

Network:
EOS Mainnet
Account:
guzdanbyhage
Account EOS: 100
Proxied EOS: 0
Total EOS: 100
Total EOS Decay: 27
Total EOS Decay Percent: 27.36%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
47 Aloha EOS US  
60 CryptoLions UA  
41 Cypherglass US  
37 EOS Argentina AR  
71 EOS BlockSmith PA  
32 EOS Cafe Block CA  
35 EOS Canada CA  
24 EOS Nation CA  
53 EOS Rio 💙 BR  
48 EOS Titan BG  
40 EOS42 KY  
39 eosauthority GB  
51 eosDAC GB  
70 eosDublin IE  
81 eosiodetroit US  
102 eosmetaliobp
63 EOSNairobi KE  
34 eosnewyorkio CK  
67 EOSphere AU  
86 eostribeprod US  
79 EOSVibes FR  
54 GenerEOS AU  
57 Greymass CA  
19 HelloEOS CN  
69 hkeos HK  
85 OracleChain CN  
73 shEOS ES  
33 Sw/eden🌿 SE  
74 TOKENIKA PL  
16 zb eos CN  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay