Support us by voting for alohaeosprod!

guzdanbyhage

Network:
EOS Mainnet
Account:
guzdanbyhage
Account EOS: 100
Proxied EOS: 0
Total EOS: 100
Total EOS Decay: 11
Total EOS Decay Percent: 11.04%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
42 Aloha EOS US  
56 CryptoLions🦁 UA  
54 Cypherglass US  
41 EOS Argentina AR  
35 EOS Authority GB  
73 EOS BlockSmith PA  
31 EOS Cafe Block CA  
37 EOS Canada CA  
3 EOS Nation CA  
36 EOS New York CK  
40 EOS Rio 💙 BR  
61 EOS Titan BG  
39 EOS42 KY  
62 eosDAC GB  
71 eosDublin IE  
94 EOSMetal IS  
45 EOSNairobi KE  
63 EOSphere AU  
78 EOSTribe DE  
86 EOSVibes FR  
60 GenerEOS AU  
48 Greymass CA  
13 HelloEOS CN  
65 hkeos HK  
79 oraclegogogo CN  
68 shEOS ES  
33 Sw/eden🌿 SE  
69 TOKENIKA PL  
7 zb eos CN  
70 💿🌚 EOS Detroit 🌝📀 US  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay