Support us by voting for alohaeosprod!

guzdanbyhage

Network:
EOS Mainnet
Account:
guzdanbyhage
Account EOS: 1
Proxied EOS: 0
Total EOS: 1
Total EOS Decay: 0
Total EOS Decay Percent: 29.28%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
41 Aloha EOS US  
9 AtticLab UA  
6 binancestake KY  
21 bitfinexeos1
32 CryptoLions🦁 UA  
671 cypherglasss US  
26 Detroit Ledger... US  
17 EOS Asia KY  
30 EOS Authority GB  
92 EOS BlockSmith PA  
66 EOS Cafe Block CA  
7 EOS Nation CA  
39 EOS Rio 💙 BR  
24 EOS Titan BG  
29 EOS WIKI KY  
31 EOS42 DE  
65 EOSArgentina AR  
69 eosDAC GB  
71 eosDublin IE  
38 eosflareiobp US  
84 eosnairobike KE  
16 EOSphere AU  
672 eosswedenorg SE  
1 GenerEOS AU  
22 Greymass CA  
46 helloeoscnbp CN  
76 hkeoshkeosbp HK  
96 oraclegogogo CN  
73 sheos21sheos ES  
61 zbeosbp11111 CN  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay