Support us by voting for alohaeosprod!

heytqmzwgige

Account:
heytqmzwgige
Account EOS: 2
Proxied EOS: 4
Total EOS: 6
Total EOS Decay: 1
Total EOS Decay Percent: 15.91%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
26 Cypherglass US  
35 EOS Asia HK  
21 EOS Authority GB  
30 EOS Cafe Block CA  
19 EOS Rio 💙 BR  
32 EOS Titan BG  
68 eosfishrocks BZ  
78 EOSFlare US  
69 eosmotioneos
70 EOSphere AU  
67 GenerEOS AU  
33 Greymass CA  
56 hkeos HK  
38 MEET.ONE SG  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
eosomgwtflol 2 0 15.91%
thekomtheone 2 0 15.91%