Support us by voting for alohaeosprod!

heytqmzwgige

Account:
heytqmzwgige
Account EOS: 2
Proxied EOS: 4
Total EOS: 6
Total EOS Decay: 2
Total EOS Decay Percent: 27.78%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
34 Cypherglass US  
21 EOS Asia HK  
26 EOS Authority GB  
36 EOS Cafe Block CA  
32 EOS Rio 💙 BR  
39 EOS Titan BG  
101 eosfishrocks BZ  
90 EOSFlare US  
72 eosmotioneos
74 EOSphere AU  
70 GenerEOS AU  
41 Greymass CA  
69 hkeos HK  
15 MEET.ONE SG  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
eosomgwtflol 2 1 32.06%
thekomtheone 2 1 32.06%