Support us by voting for alohaeosprod!

John McAfee

This account votes in alignment with John McAfee.

Network:
EOS Mainnet
Account:
johnmcafee11
Account EOS: 20
Proxied EOS: 224
Total EOS: 244
Total EOS Decay: 62
Total EOS Decay Percent: 25.46%
Candidate Votes: 28
Proxied Accounts: 4

Voting Philosophy

Proxy votes in alignment with John McAfee.

Candidate Votes

Rank Name Country
111 bitspacenode NO  
44 Cypherglass US  
37 EOS Authority GB  
84 EOS BlockSmith PA  
36 EOS Cafe Block CA  
68 EOS Canada CA  
53 EOS Detroit US  
103 EOS PH PH  
106 EOS VietNam VN  
45 EOS42 KY  
605 eosafricaone ZA  
38 EOSArgentina AR  
48 eosDAC GB  
65 eosDublin IE  
2 EOSeoul KR  
604 eosmedinodes ES  
600 eosmesodotio GT  
608 eosmetaliobp
610 eosnewyorkio CK  
49 EOSphere AU  
77 EOSTribe DE  
90 EOSVibes FR  
31 GenerEOS AU  
42 Greymass CA  
73 LibertyBlock CA  
70 shEOS ES  
33 Sw/eden🌿 SE  
72 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
loan11111111 107.0000 51 47.96%
exchange2222 102.2000 1 1.32%
jonrealmccoy 13.8000 9 61.70%
taoteching11 1.4000 1 63.20%