Support us by voting for alohaeosprod!

legitimizing

Account:
legitimizing
Account EOS: 105
Proxied EOS: 1,153
Total EOS: 1,258
Total EOS Decay: 193
Total EOS Decay Percent: 15.35%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
49 Aloha EOS US  
10 Bitfinex VG  
131 BP App Coalition IN  
25 Cypherglass US  
58 EOS AntPool SG  
22 EOS Authority GB  
72 EOS BlockSmith US  
26 EOS Canada CA  
100 EOS Costa Rica CR  
11 EOS New York CK  
20 EOS Rio 💙 BR  
52 EOS Silicon Valley US  
88 EOS Venezuela VE  
15 EOS42 GB  
124 eosadddddddd
31 eosDAC GB  
70 EOSDetroit US  
60 eosDublin IE  
68 eosfishrocks BZ  
7 EOSIO.SG SG  
91 EOSMetal IS  
67 EOSNairobi KE  
42 EOSTribe US  
95 EOSVibes FR  
47 EOSYS KR  
34 Greymass CA  
4 LiquidEOS IL  
62 shEOS ES  
16 Sw/eden🌿 SE  
56 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
gm4doojtguge 742 57 7.69%
gy3dgobrg4ge 411 132 32.06%