Support us by voting for alohaeosprod!

legitimizing

Account:
legitimizing
Account EOS: 105
Proxied EOS: 12,568
Total EOS: 12,673
Total EOS Decay: 415
Total EOS Decay Percent: 3.28%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 7

Candidate Votes

Rank Name Country
48 Aloha EOS US  
8 Bitfinex VG  
124 BP App Coalition IN  
24 Cypherglass US  
57 EOS AntPool SG  
19 EOS Authority GB  
72 EOS BlockSmith US  
18 EOS Canada CA  
92 EOS Costa Rica CR  
12 EOS New York CK  
21 EOS Rio BR  
54 EOS Silicon Valley US  
81 EOS Venezuela VE  
15 EOS42 GB  
128 eosadddddddd
23 eosDAC GB  
88 EOSDetroit US  
64 eosDublin IE  
37 eosfishrocks BZ  
7 EOSIO.SG SG  
90 EOSMetal IS  
71 EOSNairobi KE  
49 EOSTribe US  
95 EOSVibes FR  
45 EOSYS KR  
28 Greymass CA  
9 LiquidEOS IL  
60 shEOS ES  
22 Sw/eden SE  
59 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
materialised 11,000 146 1.32%
gm4doojtguge 743 174 23.40%
gy3dgobrg4ge 411 96 23.40%
thefishone11 160 0 0.00%
gmzdeobyhage 151 0 0.00%
gyytombzgyge 103 0 0.00%
thefishone22 0 0 0.00%