Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 7
Total EOS Decay Percent: 79.54%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
57 Cypherglass US  
46 EOS Authority GB  
67 EOS Cafe Block CA  
48 EOS Rio 💙 BR  
635 eoscanadacom
69 eosDAC GB  
2 EOSeoul KR  
633 eosliquideos IL  
636 eosnewyorkio CK  
634 eostribeprod US  
81 eosyskoreabp KR  
51 Greymass CA  
38 hkeos HK  
631 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 3 79.26%
gmztsmrugage 2.0000 2 84.53%