Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 8
Total EOS Decay Percent: 91.84%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
654 cypherglasss US  
32 EOS Authority GB  
67 EOS Cafe Block CA  
49 EOS Rio 💙 BR  
653 eoscanadacom
79 eosDAC GB  
2 EOSeoul KR  
651 eosliquideos IL  
652 eosnewyorkio CK  
650 eostribeprod US  
87 eosyskoreabp KR  
30 Greymass CA  
74 hkeos HK  
649 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 4 91.73%
gmztsmrugage 2.0000 2 93.83%