Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 8
Total EOS Decay Percent: 86.82%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
647 cypherglasss US  
51 EOS Authority GB  
33 EOS Cafe Block CA  
54 EOS Rio 💙 BR  
646 eoscanadacom
72 eosDAC GB  
11 EOSeoul KR  
644 eosliquideos IL  
645 eosnewyorkio CK  
643 eostribeprod US  
81 eosyskoreabp KR  
26 Greymass CA  
69 hkeos HK  
642 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 3 86.64%
gmztsmrugage 2.0000 2 90.03%