Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 7
Total EOS Decay Percent: 83.24%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
64 Cypherglass US  
27 EOS Authority GB  
32 EOS Cafe Block CA  
28 EOS Rio 💙 BR  
639 eoscanadacom
39 eosDAC GB  
12 EOSeoul KR  
636 eosliquideos IL  
638 eosnewyorkio CK  
637 eostribeprod US  
82 eosyskoreabp KR  
26 Greymass CA  
65 hkeos HK  
635 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 3 83.02%
gmztsmrugage 2.0000 2 87.33%