Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 6
Total EOS Decay Percent: 61.71%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
43 Cypherglass US  
37 EOS Authority GB  
33 EOS Cafe Block CA  
66 EOS Canada CA  
45 EOS Rio 💙 BR  
49 eosDAC GB  
4 EOSeoul KR  
609 eosliquideos IL  
610 eosnewyorkio CK  
78 EOSTribe DE  
75 eosyskoreabp KR  
42 Greymass CA  
46 hkeos HK  
70 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 2 61.19%
gmztsmrugage 2.0000 1 71.05%