Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 6
Total EOS Decay Percent: 72.19%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
41 Cypherglass US  
38 EOS Authority GB  
36 EOS Cafe Block CA  
49 EOS Rio 💙 BR  
616 eoscanadacom
50 eosDAC GB  
3 EOSeoul KR  
615 eosliquideos IL  
617 eosnewyorkio CK  
613 eostribeprod US  
75 eosyskoreabp KR  
37 Greymass CA  
42 hkeos HK  
614 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 3 71.81%
gmztsmrugage 2.0000 2 78.98%