Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 4
Total EOS Decay Percent: 49.34%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
41 Cypherglass US  
32 EOS Cafe Block CA  
35 EOS Canada CA  
34 EOS New York CK  
53 EOS Rio 💙 BR  
39 eosauthority GB  
51 eosDAC GB  
4 EOSeoul KR  
599 eosliquideos IL  
84 eostribeprod US  
78 eosyskoreabp KR  
57 Greymass CA  
69 hkeos HK  
74 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4 2 48.65%
gmztsmrugage 2 1 61.70%