Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 6
Total EOS Decay Percent: 67.80%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
48 Cypherglass US  
38 EOS Authority GB  
35 EOS Cafe Block CA  
44 EOS Rio 💙 BR  
613 eoscanadacom
51 eosDAC GB  
2 EOSeoul KR  
612 eosliquideos IL  
614 eosnewyorkio CK  
73 EOSTribe DE  
76 eosyskoreabp KR  
39 Greymass CA  
41 hkeos HK  
611 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 3 67.36%
gmztsmrugage 2.0000 2 75.66%