Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 8
Total EOS Decay Percent: 88.92%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
648 cypherglasss US  
36 EOS Authority GB  
59 EOS Cafe Block CA  
40 EOS Rio 💙 BR  
647 eoscanadacom
76 eosDAC GB  
8 EOSeoul KR  
645 eosliquideos IL  
646 eosnewyorkio CK  
644 eostribeprod US  
83 eosyskoreabp KR  
31 Greymass CA  
74 hkeos HK  
643 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 4 88.76%
gmztsmrugage 2.0000 2 91.62%