Support us by voting for alohaeosprod!

xelionwallet

Network:
EOS Mainnet
Account:
xelionwallet
Account EOS: 3
Proxied EOS: 6
Total EOS: 9
Total EOS Decay: 7
Total EOS Decay Percent: 75.66%
Candidate Votes: 14
Proxied Accounts: 2

Candidate Votes

Rank Name Country
51 Cypherglass US  
32 EOS Authority GB  
42 EOS Cafe Block CA  
49 EOS Rio 💙 BR  
625 eoscanadacom
48 eosDAC GB  
13 EOSeoul KR  
624 eosliquideos IL  
626 eosnewyorkio CK  
623 eostribeprod US  
81 eosyskoreabp KR  
40 Greymass CA  
67 hkeos HK  
622 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
xelionvault1 4.0000 3 75.33%
gmztsmrugage 2.0000 2 81.60%