Support us by voting for alohaeosprod!

xfvkn4yzvgum

Account:
xfvkn4yzvgum
Account EOS: 0
Proxied EOS: 1,084,456
Total EOS: 1,084,456
Total EOS Decay: 122,599
Total EOS Decay Percent: 11.31%
Candidate Votes: 29
Proxied Accounts: 1

Candidate Votes

Rank Name Country
37 CryptoLions UA  
23 EOS Argentina AR  
22 EOS Authority GB  
21 EOS Beijing JP  
14 EOS Cochain CN  
41 EOS Fengwo KY  
24 EOS Nation CA  
36 EOS Pacific CN  
20 EOS Rio 💙 BR  
32 EOS Titan BG  
47 EOS Volga RU  
18 eos.fish TH  
17 EOSBIXIN TH  
9 EOSCannon CN  
13 EOSflytoMARS CN  
19 eoshenzhenio CN  
7 EOSIO.SG SG  
1 EOSLaoMao JP  
69 EOSphere AU  
74 EOSPLAY SG  
42 EOSTribe US  
77 eosunion1111
45 Infinity Stones US  
10 JEDA JP  
4 LiquidEOS IL  
30 moonxwitheos IN  
3 Starteos CN  
27 UnlimitedEOS CN  
5 zb eos CN  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
sz1tkw34otro 1,084,456 122,599 11.31%