Support us by voting for alohaeosprod!

xxedcu1evvkv

Account:
xxedcu1evvkv
Account EOS: 52
Proxied EOS: 198,651
Total EOS: 198,703
Total EOS Decay: 42,377
Total EOS Decay Percent: 21.33%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 1

Candidate Votes

Rank Name Country
49 Aloha EOS US  
37 CryptoLions UA  
57 EOS AntPool SG  
22 EOS Argentina AR  
21 EOS Authority GB  
20 EOS Beijing JP  
13 EOS Cochain CN  
24 EOS Nation CA  
36 EOS Pacific CN  
31 EOS Titan BG  
47 EOS Volga RU  
17 EOSBIXIN TH  
10 EOSCannon CN  
67 eosfishrocks BZ  
14 EOSflytoMARS CN  
19 eoshenzhenio CN  
6 EOSIO.SG SG  
1 EOSLaoMao JP  
32 EOSpace CN  
68 EOSphere AU  
73 EOSPLAY SG  
28 games.eos
12 HelloEOS CN  
48 Infinity Stones US  
3 LiquidEOS IL  
4 Starteos CN  
16 Sw/eden🌿 SE  
53 TOKENIKA PL  
27 UnlimitedEOS CN  
8 zb eos CN  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
52w2dlhbto3t 198,651 42,377 21.33%