Support us by voting for alohaeosprod!

zenbpdesk313

Account:
zenbpdesk313
Account EOS: 70
Proxied EOS: 1,416
Total EOS: 1,486
Total EOS Decay: 335
Total EOS Decay Percent: 22.57%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 27

Candidate Votes

Rank Name Country
49 Aloha EOS US  
84 Block Matrix GB  
25 Cypherglass US  
21 EOS Authority GB  
70 EOS BlockSmith US  
30 EOS Cafe Block CA  
11 EOS New York CK  
82 EOS NodeOne KR  
31 EOS Titan BG  
95 EOS UK GB  
14 EOS42 GB  
124 eosadddddddd
104 eosBarcelona ES  
29 eosDAC GB  
69 EOSDetroit US  
75 EOSFlare US  
90 EOSMetal IS  
108 eosmiamidade
61 EOSNairobi KE  
32 EOSpace CN  
68 EOSphere AU  
42 EOSTribe US  
46 EOSYS KR  
66 GenerEOS AU  
34 Greymass CA  
54 hkeos HK  
38 MEET.ONE SG  
40 OracleChain CN  
16 Sw/eden🌿 SE  
53 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
ha2dqnzqgage 103 24 23.40%
ha2dqnzrgqge 102 24 23.40%
ha2dqnztgige 102 24 23.40%
ha2dqnzuhege 102 24 23.40%
ha2dqnzvg4ge 102 24 23.40%
ha2dqnzvgyge 102 24 23.40%
ha2dqnzwgqge 102 24 23.40%
ha2tcnzqgige 102 24 23.40%
ha2tcnzthage 102 24 23.40%
ha2tcnzxg4ge 102 23 22.37%
ha2tcnzygege 102 23 22.37%
ha2tcnzzgage 102 24 23.40%
ha2dqnrwhege 101 24 23.40%
eoxzzztknz31 24 6 24.42%
zksredeemnet 15 4 26.40%
horuszzztkns 6 1 24.42%
cetzzztkns31 6 2 36.44%
eosdaczzztkn 6 2 36.44%
zenbpdesk311 5 2 38.93%
zksdevfunds1 4 1 27.38%
zksredeemnow 4 1 27.38%
zmetaznebula 4 1 13.64%
4ziforty4z31 4 1 20.28%
airdropsdac2 4 1 27.38%
airdropsdac4 4 1 27.38%
blackzzztknz 4 1 14.78%
ha2dqnzthage 1 0 5.19%