Support us by voting for alohaeosprod!

zenbpdesk313

Account:
zenbpdesk313
Account EOS: 0
Proxied EOS: 0
Total EOS: 0
Total EOS Decay: 0
Total EOS Decay Percent: 0.00%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 27

Candidate Votes

Rank Name Country
48 Aloha EOS US  
91 Block Matrix GB  
33 Cypherglass US  
23 EOS Authority GB  
59 EOS BlockSmith US  
39 EOS Cafe Block CA  
20 EOS New York CK  
71 EOS NodeONE☝️ KR  
40 EOS Titan BG  
98 EOS UK GB  
22 EOS42 GB  
138 eosadddddddd
109 eosBarcelona ES  
37 eosDAC GB  
78 EOSDetroit US  
90 EOSFlare US  
87 EOSMetal IS  
121 eosmiamidade
65 EOSNairobi KE  
82 EOSpace CN  
75 EOSphere AU  
44 EOSTribe US  
54 EOSYS KR  
63 GenerEOS AU  
35 Greymass CA  
69 hkeos HK  
11 MEET.ONE SG  
52 OracleChain CN  
27 Sw/eden🌿 SE  
60 TOKENIKA PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay
4ziforty4z31 0 0 0.00%
airdropsdac2 0 0 0.00%
airdropsdac4 0 0 0.00%
blackzzztknz 0 0 0.00%
cetzzztkns31 0 0 0.00%
eosdaczzztkn 0 0 0.00%
eoxzzztknz31 0 0 0.00%
ha2dqnrwhege 0 0 0.00%
ha2dqnzqgage 0 0 0.00%
ha2dqnzrgqge 0 0 0.00%
ha2dqnztgige 0 0 0.00%
ha2dqnzthage 0 0 0.00%
ha2dqnzuhege 0 0 0.00%
ha2dqnzvg4ge 0 0 0.00%
ha2dqnzvgyge 0 0 0.00%
ha2dqnzwgqge 0 0 0.00%
ha2tcnzqgige 0 0 0.00%
ha2tcnzthage 0 0 0.00%
ha2tcnzxg4ge 0 0 0.00%
ha2tcnzygege 0 0 0.00%
ha2tcnzzgage 0 0 0.00%
horuszzztkns 0 0 0.00%
zenbpdesk311 0 0 0.00%
zksdevfunds1 0 0 0.00%
zksredeemnet 0 0 0.00%
zksredeemnow 0 0 0.00%
zmetaznebula 0 0 0.00%