Support us by voting for alohaeosprod!

zenbpdesk313

Network:
EOS Mainnet
Account:
zenbpdesk313
Account EOS: 0
Proxied EOS: 0
Total EOS: 0
Total EOS Decay: 0
Total EOS Decay Percent: 0.00%
Candidate Votes: 30
Proxied Accounts: 0

Candidate Votes

Rank Name Country
40 Aloha EOS US  
657 blockmatrix1 GB  
664 cypherglasss US  
41 Detroit Ledger... US  
33 EOS Authority GB  
91 EOS BlockSmith PA  
66 EOS Cafe Block CA  
30 EOS Titan BG  
101 EOS UK GB  
32 EOS42 DE  
153 eosadddddddd
78 eosBarcelona ES  
85 eosDAC GB  
36 eosflareiobp US  
84 eosiomeetone SG  
654 eosmetaliobp
238 eosmiamidade
89 eosnairobike KE  
662 eosnewyorkio CK  
52 eospaceioeos CN  
23 EOSphere AU  
659 eostribeprod US  
94 eosyskoreabp KR  
2 GenerEOS AU  
26 Greymass CA  
68 hkeoshkeosbp HK  
61 NodeONE☝️ KR  
99 oraclegogogo CN  
64 Sw/eden🌿 SE  
658 tokenika4eos PL  

Proxied Accounts

EOS EOS Decay % Decay